ราคากลางรับซื้อ

  • September 1, 2022

ราคากลางในการรับซื้อ โน๊ตบุ๊คมือสอง และ คอมพิวเตอร์มือสอง (อัพเดทล่าสุด)

*หมายเหตุ เป็นราคากลางสำหรับสินค้าสภาพปกติเท่านั้น

ราคากลางรับซื้อ

Type CPU RAM Graphics Storage Display Price (THB)
Notebook i7 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD 14000-15000
Notebook i7 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD OLED 17000-18000
Notebook i7 Gen12 8GB/16GB GTX1650 SSD 15000-16000
Notebook i7 Gen12 8GB/16GB GTX1650TI SSD 16000-16500
Notebook i7 Gen12 8GB/16GB GTX1660TI SSD 17000-17500
Notebook i7 Gen12 16GB RTX3050/3050TI SSD 20,000-21,000
Notebook i7 Gen12 16GB RTX3060 SSD 23,000-24,000
Notebook i7 Gen12 16GB RTX3070/3070TI SSD 27,000-28,000
Notebook i7 Gen12 16GB RTX3080 SSD Call
Notebook i7 Gen12 16GB RTX3090 SSD Call
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD 12000-13000
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD OLED 14000-15000
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB GTX1650 SSD 14000-15000
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB GTX1650TI SSD 15500-16000
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB GTX1660TI SSD 15500-16500
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB RTX3050/3050TI SSD 19000-20000
Notebook i7 Gen11 8GB/16GB RTX3060 SSD 20000-21000
Notebook i7 Gen11 16GB RTX3070/3070TI SSD 25,000-26,000
Notebook i7 Gen11 16GB RTX3080 SSD Call
Notebook i7 Gen11 16GB RTX3090 SSD Call
Notebook i7 Gen11 16GB RTX2050 SSD 14000-15000
Notebook i7 Gen11 16GB RTX2060 SSD 14500-15500
Notebook i7 Gen11 16GB MX450 SSD 12000-13000
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD 10000-11000
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD OLED 11000-12000
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB GTX1650 SSD 13000-14000
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB GTX1650TI SSD 13500-14500
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB GTX1660TI SSD 13500-14500
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB RTX3050/3050TI SSD 18500-19000
Notebook i7 Gen10 8GB/16GB RTX3060 SSD 19000-20000
Notebook i7 Gen10 16GB RTX3070/3070TI SSD 22000-23000
Notebook i7 Gen10 16GB RTX3080 SSD Call
Notebook i7 Gen10 16GB RTX2070/2070S SSD 15000-16000
Notebook i7 Gen10 16GB RTX2050 SSD 14000-15000
Notebook i7 Gen10 16GB RTX2060 SSD 14000-15500
Notebook i7 Gen10 16GB MX350 SSD 10000-11000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB Onboard SSD 9000-10000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB GTX1650 SSD 12000-13000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB GTX1650TI SSD 12500-13000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB GTX1660TI SSD 12500-13000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB RTX2060 SSD 13500-14000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB RTX2070 SSD 13500-14500
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB RTX2080 SSD 14500-15000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB GTX1050 SSD 10000-11000
Notebook i7 Gen9 8GB/16GB GTX1050TI SSD 11000-11500
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB Onboard/MX Series SSD/HDD 6000-7000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB GTX1050 SSD/HDD 9000-10000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB GTX1050TI SSD/HDD 9500-10000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB GTX1650 SSD/HDD 11000-12000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB GTX1060 SSD/HDD 10000-11000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB GTX1070 SSD/HDD 11000-12000
Notebook i7 Gen8 16GB GTX1080 SSD/HDD 12000-13000
Notebook i7 Gen8 8GB/16GB RTX2060 SSD/HDD 13000-13500
Notebook i7 Gen8 16GB RTX2070 SSD/HDD 13500-14000
Notebook i7 Gen8 16GB GTX2080 SSD/HDD 13500-14500
Notebook i7 Gen7 8GB/16GB Onboard/MX Series SSD/HDD 4500-5000
Notebook i7 Gen7 4GB/8GB/16GB GTX1050 SSD/HDD 7000-8000
Notebook i7 Gen7 4GB/8GB/16GB GTX1050TI SSD/HDD 7500-8000
Notebook i7 Gen7 8GB/16GB GTX1060 SSD/HDD 8500-9500
Notebook i7 Gen7 8GB/16GB GTX1070 SSD/HDD 10000-11000
Notebook i7 Gen7 4GB/8GB/16GB GT Series SSD/HDD 4500-5000
Notebook i7 Gen6 4GB/8GB/16GB Onboard/MX Series SSD/HDD 4000-4500
Notebook i7 Gen6 4GB/8GB/16GB GT Series SSD/HDD 4000-4500
Notebook i7 Gen6 8GB/16GB GTX1060 SSD/HDD 9000-10000
Notebook i7 Gen6 8GB/16GB GTX1070 SSD/HDD 9500-10500
Notebook i7 Gen6 4GB/8GB GTX900 Series SSD/HDD 4000-4500
Notebook i7 Gen5 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 3500-4000
Notebook i7 Gen5 4GB/8GB GT Series SSD/HDD 3500-4000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD 11,000-12,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD OLED 12,000-13,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB GTX1650 SSD 13,000-14,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB GTX1650TI SSD 14,000-15,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB GTX1660TI SSD 15,000-16,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB RTX3050/3050TI SSD 18,000-19,000
Notebook i5 Gen12 8GB/16GB RTX3060 SSD 21,000-22,000
Notebook i5 Gen12 16GB RTX3070/3070TI SSD 23,000-24,000
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD 8000-9000
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD Oled 10000-11000
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB GTX1650 SSD 13000-14000
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB GTX1650TI SSD 14500-15000
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB GTX1660TI SSD 15000-15500
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB RTX3050/3050TI SSD 17500-18500
Notebook i5 Gen11 8GB/16GB RTX3060 SSD 18500-19500
Notebook i5 Gen11 16GB RTX2050 SSD 16000-16500
Notebook i5 Gen11 16GB RTX2060 SSD 16500-17000
Notebook i5 Gen11 16GB MX450 SSD 8000-9000
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD 6000-7000
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD Oled 7000-8000
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB GTX1650 SSD 12000-13000
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB GTX1650TI SSD 13000-14000
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB GTX1660TI SSD 14000-14500
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB RTX3050/3050TI SSD 17000-17500
Notebook i5 Gen10 8GB/16GB RTX3060 SSD 18000-19000
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB Onboard SSD 5000-6000
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB GTX1650 SSD 9000-10000
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB GTX1650TI SSD 10000-11000
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB GTX1660TI SSD 11000-11500
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB RTX2050 SSD 12000-13000
Notebook i5 Gen9 8GB/16GB GTX2060 SSD 13000-13500
Notebook i5 Gen8 8GB/16GB Onboard SSD 3500-4000
Notebook i5 Gen8 8GB/16GB GTX1050 SSD 7000-8000
Notebook i5 Gen8 8GB/16GB GTX150TI SSD 8000-8500
Notebook i5 Gen8 8GB/16GB GTX900 Series SSD 3700-4000
Notebook i5 Gen8 8GB/16GB GT Series SSD 3700-4000
Notebook i5 Gen7 8GB/16GB Onboard/MX Series SSD/HDD 3000-3500
Notebook i5 Gen7 4GB/8GB/16GB GTX1050 SSD/HDD 6000-6500
Notebook i5 Gen7 4GB/8GB/16GB GTX1050TI SSD/HDD 6500-7000
Notebook i5 Gen7 4GB/8GB/16GB GT Series SSD/HDD 3000-3500
Notebook i5 Gen6 4GB/8GB/16GB Onboard/MX Series SSD/HDD 2500-3000
Notebook i5 Gen6 4GB/8GB/16GB GT Series SSD/HDD 2500-3000
Notebook i5 Gen5 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
Notebook i5 Gen5 4GB/8GB GT Series SSD/HDD 2000-2700
Notebook i3 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD 7000-8000
Notebook i3 Gen12 8GB/16GB Onboard SSD OLED 9000-10000
Notebook i3 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD 6000-7000
Notebook i3 Gen11 8GB/16GB Onboard SSD Oled 8000-9000
Notebook i3 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD 5000-5500
Notebook i3 Gen10 8GB/16GB Onboard SSD Oled 7000-7500
Notebook i3 Gen9 8GB/16GB Onboard SSD/HDD 4000-5000
Notebook i3 Gen8 8GB/16GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
Notebook i3 Gen7 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
Notebook i3 Gen6 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 1500-2000
Type CPU RAM Graphics Storage Display Price (THB)
PC i7 Gen12 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 12000-13000
PC i7 Gen12 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 13500-14500
PC i7 Gen11 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 6500-7000
PC i7 Gen11 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 7500-8000
PC i7 Gen10 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 5500-6000
PC i7 Gen10 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 6500-7000
PC i7 Gen9 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 4500-5000
PC i7 Gen9 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 5500-6000
PC i7 Gen8 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 4000-4500
PC i7 Gen8 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 4500-5000
PC i7 Gen7 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 3000-3500
PC i7 Gen7 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 3500-4000
PC i7 Gen6 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
PC i7 Gen6 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
PC i7 Gen5 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i7 Gen5 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-2700
PC i5 Gen12 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 5000-5500
PC i5 Gen12 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 6000-6500
PC i5 Gen11 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 4000-4500
PC i5 Gen11 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 4500-5000
PC i5 Gen10 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 3000-3500
PC i5 Gen10 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 3500-4000
PC i5 Gen9 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
PC i5 Gen9 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 3000-3500
PC i5 Gen8 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i5 Gen8 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
PC i5 Gen7 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i5 Gen7 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-2800
PC i5 Gen6 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i5 Gen6 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-2700
PC i5 Gen5 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 1000-1500
PC i5 Gen5 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 1500-2000
PC i3 Gen12 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 3500-4000
PC i3 Gen12 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 4000-4500
PC i3 Gen11 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 3000-3500
PC i3 Gen11 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 3500-4000
PC i3 Gen10 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2500-3000
PC i3 Gen10 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 3000-3500
PC i3 Gen9 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i3 Gen9 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-2800
PC i3 Gen8 4GB/8GB Onboard SSD/HDD 2000-2500
PC i3 Gen8 16GB/32GB Onboard SSD/HDD 2500-2700
Type Refresh Rate Panel Display Price (THB)
Monitor 144Hz/165Hz IPS/TN/VA 31-32 inch 7000-9000
Monitor 60Hz/75HZ IPS/TN/VA 31-32 inch 4000-7000
Monitor 144Hz/165Hz IPS/TN/VA 27-29 inch 3000-4500
Monitor 60Hz/75HZ IPS/TN/VA 27-29 inch 2500-3000
Monitor 144Hz/165Hz IPS/TN/VA 23-24 inch 2500-3000
Monitor 60Hz/75HZ IPS/TN/VA 23-24 inch 1500-2000
Monitor 60Hz/75HZ IPS/TN/VA 21-22 inch 1000-1200
Monitor 60Hz/75HZ IPS/TN/VA 19-20 500-800